Caperanese – Olimpic 4-1

Olimpic – Caperanese 2-3

Caperanese – Olimpic Pra’ Pegliese 3-1

Prossimo incontro: Caperanese 2015 – Olimpic Pra’ Pegliese 1971